KLIJENTI

ALTIUM

Zastupanje Altium International d.o.o., člana Altium grupe, vodećeg pružatelja rješenja za laboratorije, pred Hrvatskim Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo u postupku registracije žiga i to ranijeg imena društva.

ATLAS COPCO

Pružanje pravne pomoći Atlas Copcu, značajnoj međunarodnoj industrijskoj grupi, vezano uz sveobuhvatna korporativna pitanja, uključujući pripremu dokumentacije i sve povezane poslove, u svrhu osnivanja trgovačkog društva u Republici Hrvatskoj, uključujući registraciju društva pri trgovačkom sudu.

DRVOPRERAĐIVAČKA RADNJA NB ŽIŽAK
Pružanje pravne podrške DRVOPRERAĐIVAČKA RADNJA NB ŽIŽAK NEBOJŠA BOJOVIĆ PR POGLED, obrtu koji se bavi proizvodnjom ostale građevinske stolarije u vezi naplate prekograničnog potraživanja.
ILONA HNÁTOVÁ-FRISCH
Sveobuhvatno pravno savjetovanje fizičke osobe iz Češke Republike u vezi sa završnom fazom stjecanja prava vlasništva rezidencijalne vile. Pravna podrška je uključivala i savjetovanje vezano uz prava klijenta u vezi s materijalnim nedostacima predmetne rezidencijalne vile.

Uspješno zastupanje klijenta, fizičke osobe, kao kupca protiv prodavatelja u postupku izvansudske nagodbe uslijed stjecanja bez osnove. U navedenom izvansudskom postupku uspješno smo ishodili od prodavatelja s kojim je naša stranka sklopila Predugovor o kupoprodaji nekretnine povrat razlike između pretjerano visoko ugovorene i plaćene kapare te primjerene kapare.

Pravne usluge klijentu, fizičkoj osobi iz Češke Republike, u vezi sa sporom oko vlasništva nad vilom na moru uzrokovanim dvostrukim otuđenjem predmetne vile od strane prodavatelja. Pravna pomoć je uključivala izradu pravnog mišljenja o pravnim mogućnostima našeg klijenta vezanim uz spor oko vlasničkog prava.
PETR ŠULC

Pružanje složenog pravnog savjetovanja u vezi kupoprodaje luksuzne vile uz more u Poreču - Hrvatskoj, uključujući provedbu due diligence postupka nekretnine te pregovaranje i izradu nacrta ugovorne dokumentacije.Također smo našem klijentu pružili pravno savjetovanje vezano uz ugovor o poslovnoj suradnji zaključen u vezi s kupljenom vilom.


TOYOTA
Sveobuhvatna pravna podrška Toyota Financial Services (UK) Plc., u odnosu na financiranje zajmoprimca - jednog od najvećih nogometnih klubova u Hrvatskoj. Naša pravna pomoć uključivala je potpunu pravnu podršku pri sklapanju ugovora o zajmu iznosa od 6.000.000,00 GBP, osiguravanje sukladnosti s važećim regulatornim zahtjevima i pripremu pravnog mišljenja. Naša pravna pomoć također je uključivala pregovaranje i pripremu sredstva osiguranja transakcije, a koje je izdano u skladu sa primjenjivim pravom Republike Hrvatske.
VERMILION ENERGY

Pružanje sveobuhvatne pravne pomoći Vermilion Energy NL, međunarodnom proizvođaču nafte i plina koji posluje u Sjevernoj Americi, Europi i Australiji, a koja se sastoji u prilagođavanju uvjeta zapošljavanja zaposlenika prema potrebama Klijenta.
Naša pravna pomoć posebice je uključivala sveobuhvatno savjetovanje o donošenju nejednakog rasporeda radnog vremena terenskih radnika i reviziju ugovora o radu terenskih radnika.

As the content of the local web site is subject to prior approval of the Romanian bar,
this page is not available at the moment. We apologize for inconveniences.

Web stranica PETERKA & PARTNERS odvjetničko društvo d.o.o.
Trg Nikole Zrinskog 16, Zagreb, telefon: +385 99 4585181 / haramija@peterkapartners.hr
OIB: 61481916494, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 081482808,
direktor: Ondřej Peterka,
temeljni kapital: HRK 350 000,00 / EUR 46 452,98 (fiksni tečaj konverzije 7,53450; uplaćen u cijelosti),
IBAN: HR3523600001103046783, otvoren kod Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
je u izradi

 

Website of PETERKA & PARTNERS law firm Ltd.
Trg Nikole Zrinskog 16, Zagreb, tel. contact: +385 994585181 / haramija@peterkapartners.hr
PIN: 61481916494, registered in Commercial Register of Commercial Court in Zagreb under MBS: 081482808,
director: Ondřej Peterka,
shared capital: HRK 350 000,00 / EUR 46 452,98 (fixed conversation rate 7,53450; paid in full),
IBAN: HR3523600001103046783, opened at Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
is under construction