Welcome Note of Ondřej Peterka

In the year 2000, my partners and I launched the PETERKA & PARTNERS law firm in Prague, Czech Republic. Over time we developed an ambitious idea - to create an integrated regional law firm, which at first seemed almost impossible. However, after years of dedication and hard work, we became a strong alternative to the global giants and local law firms active in the CEE region through their networks or best friends.

MORE

PETERKA & PARTNERS Politika privatnosti

PETERKA & PARTNERS uredi i društvo PETERKA & PARTNERS SERVICES s.r.o., s registriranim sjedištěm na adresi Karlovo náměstí 671/24, 110 00 Prag, Republica Češka, ID (IČO) 03079929 su zajednički voditelji obrade osobnih podataka (u daljnjem tekstu zajedno “PETERKA & PARTNERS”, i/ili “mi”).

Pri prikupljanju i obradi osobnih podataka (“osobni podaci”) primjenjujemo GDPR. Ovisno o slučaju, također primjenjujemo odgovarajuće nacionalno zakonodavstvo, kao i profesionalna i etička pravila koja se odnose na naše aktivnosti u zemljama u kojima imamo svoje urede.

Kontakte uključujemo u našu bazu podataka kako bismo im mogli slati pozivnice za naše događaje, biltene, pravna upozorenja i/ili druge informacije. Smatramo da im je to korisno te ih koristimo i u druge svrhe navedene u nastavku.

U nastavku možete pronaći kratke informacije u vezi sljedećeg:

 • koje osobne podatke prikupljamo;
 • svrhe za koje se osobni podaci koriste i pravni temelj za to;
 • osobe koje imaju pristup osobnim podacima;
 • prava i jamstva koje GDPR pruža subjektima podataka.

PETERKA & PARTNERS prikuplja sljedeće podatke osoba čiji se podaci obrađuju:

 • ime i prezime;
 • titula;
 • radno mjesto
 • broj(evi) telefona;
 • e-mail adresa;
 • druge podatke koji bi mogli biti potrebni u određenim slučajevima ili bitni za pružanje pravnih usluga (npr. adresa, datum rođenja, informacije potrebne za poštivanje obveza sprječavanja pranja novca (nacionalnost, broj osobne iskaznice i/ili putovnice, broj boravišne iskaznice) , itd.) ili druge podatke koje subjekti obrade podataka odluče podijeliti s nama.

Osobni podaci se koriste za:

 • pružanje naših pravnih usluga;
 • ispunjavanje zakonskih obveza na temelju sporazuma ili drugih dogovora i zakona;
 • upravljanje i koordinacija našeg odnosa s našim klijentima, potencijalnim klijentima i poslovnim partnerima;
 • odgovaranje na pitanja ili zahtjeve subjekata obrade podataka;
 • traženje povratnih informacija o našim ponudama i o drugim informacijama ili komunikaciji, uključujući i pravne usluge koje pružamo;
 • pružanje pravnih upozorenja, brošura, publikacija od strane PETERKA & PARTNERS, pozivnica na naša događanja, kao i predstavljanje posebnih ponuda naših usluga; i;
 • za druge legitimne poslovne svrhe uključujući razvoj naših poslovnih aktivnosti, odnosa s našim klijentima, potencijalnim klijentima, poslovnim partnerima i osobama i subjektima s kojima surađujemo, pružanje informacija klijentima o našim uslugama, zaštitu interesa naših ureda, zaštitu interesa naših klijenata, ispunjavajući obveze koje nam nameću važeći zakoni ili tijela, ako je to opravdano prema zakonima o obavljanju odvjetničke profesije zemlje u kojoj poslujemo.

Ako nam subjekt obrade podataka odbije dati neke ili sve osobne podatke potrebne za gore navedenu svrhu, možda nećemo biti u mogućnosti pružiti odgovarajuću uslugu (npr. dati pravni savjet) ili ispuniti naše odgovarajuće zakonske zahtjeve (npr. kako bi se subjektu podataka omogućilo ostvarivanje njegovih/njezinih prava prema GDPR-u).

Osobne podatke obrađujemo na temelju legitimnih interesa PETERKA & PARTNERS za obavljanje naše poslovne djelatnosti, za izvršenje ugovora u kojem je subjekt obrade podataka ugovorna strana, kako bismo poduzeli korake na zahtjev subjekta obrade podataka prije sklapanja ugovora i/ili za usklađivanje sa zakonskim obvezama (npr. ispunjavanje obveza sprječavanja pranja novca, davanje informacija nadzornim tijelima itd.). Obrađujemo posebne kategorije osobnih podataka kada je obrada tih podataka nužna za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva (naših ili naših klijenata). Obično ne obrađujemo osobne podatke koji se odnose na kaznene presude i prekršaje; takva bi obrada, međutim, mogla biti potrebna u odnosu na prirodu pravnih usluga koje pružamo. Takva bi obrada bila opravdana prema zakonima o obavljanju odvjetničke profesije zemlje u kojoj poslujemo. Iako PETERKA & PARTNERS obično ne obrađuju podatke na temelju privole subjekta obrade podataka, ova pravna osnova za obradu podataka također se može primijeniti u određenim slučajevima.

Osobne podatke dobivamo izravno od subjekta obrade podataka ili od drugih osoba, uključujući naše (sadašnje ili bivše) klijente, potencijalne klijente, poslovne partnere, subjekte i pojedince s kojima surađujemo, zaposlenike kao i njihove predstavnike ili druge osobe koje djeluju u njihovo ime. Osobne podatke također dobivamo iz javno dostupnih izvora ili tijela javne vlasti kada pružamo pravne usluge našim klijentima i štitimo njihove interese.

PETERKA & PARTNERS općenito pohranjuje podatke na razdoblje ne duže od 25 godina, kada se takvo razdoblje može opravdati, ili na kraće razdoblje kada to zahtijevaju važeći zakoni (na primjer, ured PETERKA & PARTNERS u Bugarskoj pohranjuje osobne podatke koji se obrađuju za ispunjenje obveze sprječavanja pranja novca na 5 godina) ili kada zakonski interes zahtijeva kraće razdoblje. U potonjem slučaju, kada postoje naznake potencijalnih pravnih zahtjeva ili odgovornosti, razdoblje će se u skladu s tim produžiti. Kada se obrada temelji na privoli subjekta obrade podataka, podaci će biti pohranjeni sve dok postoji važeća privola za obradu.

Podaci su dostupni onim uredima PETERKA & PARTNERS, njihovim upravama, zaposlenicima i ugovornim partnerima kojima su potrebni za ispunjavanje zakonskih obveza, pružanje usluga i/ili obavljanje poslovnih aktivnosti. Pojam „ugovorni partneri” označava pružatelje koji temeljem poslovnih dogovora s PETERKA & PARTNERS sudjeluju u pružanju pravnih usluga klijentima PETERKA & PARTNERS. Pojam također označava pružatelje usluga u korist PETERKA & PARTNERS ili bilo koje njezine podružnice u svrhu ispunjavanja ugovornih i zakonskih obveza (kao što su porezni savjetnici, računovođe, pružatelji IT usluga, servisne organizacije i svi drugi subjekti iz grupe PETERKA & PARTNERS).
Na temelju važećeg zakonodavstva ili zahtjeva tijela javne vlasti podaci mogu biti dostupni i tijelima javne vlasti.

Stupanjem u kontakt s PETERKA & PARTNERS putem e-pošte na personalprivacy@peterkapartners.com, subjekti obrade podataka mogu ostvariti sljedeća prava predviđena GDPR-om, tj.:

 • zatražiti pristup svojim osobnim podacima, što znači da subjekti obrade podataka imaju pravo tražiti informacije o tome obrađujemo li njihove osobne podatke i primati kopije skupa osobnih podataka. Međutim, postoje određeni izuzeci, što znači da subjekti podataka možda neće uvijek dobiti sve informacije koje obrađujemo;
 • zatražiti ispravak svojih osobnih podataka ako subjekti obrade podataka smatraju da su osobni podaci netočni ili nepotpuni;
 • zatražiti brisanje svojih osobnih podataka iz naše baze podataka u određenim okolnostima (npr. kada osobni podaci više nisu potrebni za navedene svrhe, osobni podaci su nezakonito obrađeni i sl.). Ne možemo izbrisati osobne podatke koje smo zakonski dužni čuvati;
 • poništiti (povući) svoju privolu za obradu osobnih podataka. To neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja;
 • zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka, što znači da subjekti obrade podataka mogu ograničiti način na koji koristimo njihove osobne podatke ako je subjekti obrade podataka zabrinut za točnost osobnih podataka ili način na koji se osobni podaci koriste. Još uvijek možemo koristiti ograničene podatke u određenim okolnostima (npr. osobni podaci potrebni za pravne zahtjeve ili za zaštitu prava drugog subjekti obrade podataka);
 • zahtijevati prijenos svojih osobnih podataka drugom voditelju obrade, kada je osobne podatke dostavio subjekti obrade podataka, a osobni podaci se čuvaju elektronički;
 • usprotiviti se obradi njihovih osobnih podataka, u kojem slučaju ćemo prestati koristiti osobne podatke za određenu svrhu osim ako za to nemamo prevladavajući legitimni razlog. Subjekti obrade podataka uvijek imaju pravo prigovora na obradu svojih osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga.

Ako na zahtjev subjekta obrade podataka izbrišemo njegove/njezine osobne podatke iz naše baze podataka, zadržat ćemo samo one informacije koje mogu biti potrebne za zaštitu naših legitimnih interesa kako je gore definirano ili za tijela javne vlasti.

Ako smo dužni prenijeti podatke drugom voditelju obrade, ispraviti podatke ili omogućiti pristup osobnim podacima, prvo možemo zatražiti dodatne informacije kako bismo potvrdili identitet subjekta obrade podataka.

Pružene podatke i informacije čuvamo u tajnosti, posebno u skladu sa zakonima koji reguliraju pravnu struku u zemljama u kojima se nalaze naši uredi, našim Ethičkim kodeksom i ugovornim aranžmanima. Ne trgujemo podacima, niti ih činimo komercijalno dostupnima bilo kojoj trećoj strani.

Osobni podaci mogu se prenositi u treće zemlje u kojima se nalaze uredi PETERKA & PARTNERS. U takvim slučajevima prijenos podliježe odgovarajućim zaštitnim mjerama (npr. standardnim ugovornim klauzulama).

Proveli smo organizacijske, administrativne, tehničke i fizičke mjere zaštite podataka od otkrivanja trećim stranama, kao što su korištenje korisničkih imena i lozinki za zaštitu osobnih podataka pohranjenih u elektroničkom obliku te sprječavanje neovlaštenog pristupa nositeljima podataka pohranjivanjem podataka u zaključane ormare kojima mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

Ako subjekt obrade podataka smatra da su mu povrijeđena prava u vezi sa zaštitom njegovih osobnih podataka, može podnijeti pritužbu nadzornom tijelu svoje zemlje za zaštitu osobnih podataka. Popis nadležnih tijela za zaštitu podataka u EU dostupan je na sljedećoj poveznici. Ispitanici se također mogu odlučiti za sudski put i tužbom ostvariti svoja prava vezana za zaštitu podataka.

Kontaktirajući nas na e-mail personalprivacy@peterkapartners.com možete nam postaviti sva pitanja koja želite u vezi s našom Politikom privatnosti.


As the content of the local web site is subject to prior approval of the Romanian bar,
this page is not available at the moment. We apologize for inconveniences.

Web stranica PETERKA & PARTNERS odvjetničko društvo d.o.o.
Trg Nikole Zrinskog 16, Zagreb, telefon: +385 99 4585181 / haramija@peterkapartners.hr
OIB: 61481916494, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 081482808,
direktor: Ondřej Peterka,
temeljni kapital: HRK 350 000,00 / EUR 46 452,98 (fiksni tečaj konverzije 7,53450; uplaćen u cijelosti),
IBAN: HR3523600001103046783, otvoren kod Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
je u izradi

 

Website of PETERKA & PARTNERS law firm Ltd.
Trg Nikole Zrinskog 16, Zagreb, tel. contact: +385 994585181 / haramija@peterkapartners.hr
PIN: 61481916494, registered in Commercial Register of Commercial Court in Zagreb under MBS: 081482808,
director: Ondřej Peterka,
shared capital: HRK 350 000,00 / EUR 46 452,98 (fixed conversation rate 7,53450; paid in full),
IBAN: HR3523600001103046783, opened at Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
is under construction